Shoshin Dojo


Szkoła japońskich sztuk walki Shoshin Dojo została założona w 2009 roku przez Krzysztofa Machnika, z inicjatywy sensei Tomasza Krzyżanowskiego, prezesa AAI-Polska Aikido. Przez kolejne lata rozwija się dynamicznie zapewniając codzienny, intensywny trening Aikido, jak i organizując cyklicznie seminaria i warsztaty szkoleniowe.

Pierwszy kontakt z Katori następuje w 2010 roku, gdy po raz pierwszy w Gdańsku pokazane zostaje itsutsu no tachi, pierwsza forma TSKSR.

W 2014 roku w listopadzie po raz pierwszy zbiera się grupa zainteresowana treningiem Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu. Rozpoczynają się pierwsze treningi ken-jutsu. W styczniu 2015 roku odbywa się seminarium Kagami Biraki, na którym po raz pierwszy Adam Adamski sensei prowadzi zajęcia w Trójmieście, prowadząc również zajęcia Katori. W marcu 2015 roku, za zgodą Tetsutaka Sugawara shihan, Dojo zaczyna oficjalnie organizować zajęcia Katori pod nadzorem sensei Adama Adamskiego, który od tamtej pory regularnie przyjeżdża do Polski.

W 2019 roku sensei Krzysztof Machnik, jako pierwsza osoba w Polsce otrzymuje Mokuroku Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu linii Sugawara, stając się pierwszym instruktorem tej odmiany Katori w kraju.

W 2023 roku drugie Mokuroku otrzymuje sensei Jakub Szwed, a sensei Krzysztof Machnik zostaje wyróżniony pierwszym w Polsce Menkyo Kyoshi linii Sugawara przez Tetsutaka Sugawara shihan.


Shoshin Dojo jest Kwaterą Główną Katori Sugawara Poland.

Co to znaczy Shoshin Dojo?

Dojo znaczy dosłownie miejsce drogi i jest używane w tradycji japońskich Budo jako szkoła (miejsce). Podczas gdy ten termin pojawia się powszechnie w sztukach walki i jego znaczenie łatwo znaleźć w internecie, Shoshin nie jest już tak łatwo spotykany.

Shoshin znaczy dosłownie „Świadomość początkującego”. Pojęcie pierwotnie zaczerpnięte z Buddyzmu Zen zakorzeniło się w życiu wojownika oznaczając postawę wobec treningu. Postawa Shoshin cechuje się otwartością, pilnością i szczerością. Wykazuje zaangażowanie do treningu i świadome dążenie do zgłębiania sztuki i poszerzania swej wiedzy. Mówi się, że w duchu Shoshin powinno się rozpoczynać swój trening i w nim trwać do końca życia. Każdy trening, niezależnie od poziomu zaawansowania, może nieść nowe doświadczenia i wiedzę. Takie podejście gwarantuje owocny trening, zarówno ciała jak i umysłu, tak niezbędny w sztukach walki.